Museets arkiv

I museet finns också flera arkiv med handlingar från gamla tiders Ulrika, en fotosamling, kartor, tidningsurklipp med mera.

 

Utställningar

Museet ordnar årliga utställningar. Den första utställningen öppnades den 30 maj 2002, då författaren Helfrid Jordan, Sven Jakobs och Hannas dotter, skulle ha fyllt 100 år. Andra utställningar har visat laggkärl, bindmössor och smide.

 

Årsböcker

Ulrika museum ger ut årsböcker med artiklar om museets föremål, senaste utställningen och annat av historiskt intresse från bygden.

Här kan du titta på fram- och baksida på årsböckerna

 

Broschyr

Här kan du ladda hem och skriva ut en presentation av museet.

Museibutiken

I museibutiken kan du köpa litteratur, vykort och hantverk från Ulrika

 

Makarna Sven Jakob Carlssons och Hanna Persdotters, Lilla Emtefall, museistiftelse

Sven Jakob gick i skola i Lilla Emtefall och mötte där Hanna. De gifte sig 1894 och Sven Jakob flyttade till Lilla Emtefall. I skolan började han samla mynt, bytte till sig och köpte av sina klasskamrater. När han slutade skolan hade han fått ihop en halv liter kopparslantar. Detta väckte hans intresse för gamla saker. Han besökte äldre i deras hem, vann deras förtroende och berättade att han tänkte samla föremål från trakten till ett museum. Han bad dem att ha museet i minne när de inte längre behövde sakerna. Många utomstående blev intresserade av samlingarna och ville gärna köpa av föremålen, men han ville inte sälja något.

Sven Jakob blev så småningom välbeställd trävaruhandlare. I sitt arbete kom han i kontakt med många människor och fann ännu fler föremål i Lilla Emtefall. Hanna bidrog med textilier till samlingarna. Tanken på ett bygdemuseum började växa fram. Makarna frågade därför 1950 Ulrika församling om man kunde ta emot föremålen som gåva mot att man bildade en stiftelse och uppförde en museibyggnad. Församlingen tog emot gåvan, bildade museistiftelsen och lät bygga museet som stod färdigt 1962. Byggnaden är ritad för samlingarna, precis så som makarna planerat.