Ulrika

"Oasen i Linköpings kommun" med ett unikt museum, en vacker träkyrka, och ett intressant hembygdsområde.

 

Ulrika museum
Kisavägen 18
590 53 Ulrika

Telefon: 0142-912 12
E-post
: museum@ulrikainfo.se

 

Stödförening:

Ulrika museums vänförening.
Vill du stödja museets verksamhet kan du bli medlem,
telefon 0142-912 35
E-post museet@ulrikainfo.se

Vänföreningens nya informationsblad under produktion
Ladda gärna nerbroschyren

Läs mer om vänföreningen

Wemaster webmaster@ulrikainfo.se